Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatók!
Kedves Érdeklődők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Emőd város hivatalos honlapján.

Az Emődön élők nevében külön köszöntöm azokat, akik az interneten barangolva érdeklődnek településünk iránt.

Tovább »

Magyar Falu Program

 

Látnivalók

Látnivalók

 

Rhédey kastély

A XVII. században végig a Rákóczi családból került ki Emőd birtokosa: Rákóczi György, Rákóczi Pál, majd Rákóczi Júlianna. Így erre az időre tehető a kastély építésének kezdete, ami 1720-ra készült el. A kastély barokk stílusban épült. A kastély parkja arborétummal és egy ásott Bertalan-kúttal rendelkezett. A II. Világháború idején lakatlan volt. 1962-64-ben felújították és műemlékké nyilvánították. 1964-től óvoda működik benne. 

       

 

Népi lakóház, tájház

Klebovicz-féle szabadkéményes, nádfedeles tájház. 1819-ben építették, melynek fába vésett bizonyítékát máig megtalálhatjuk. Tornácos, tölgyfa tartó oszlopokkal rendelkezik. A zsúpfedeles, döngölt agyagpadlót felváltotta a téglával kirakott alapzat és a nádtető. Háromosztatú lakóház, mely tisztaszobából, konyhából és a kisházból áll. Mára műemlék jellegű tájház.


Római Katolikus Templom

1774-1795 között épült. Fáy Gábor a Krisztus mennybemenetelének tiszteletére oltárképet festetett. A templom alatt kripta épült és abban a Fáyak nyugszanak. A temetkezési hely a templom közepén, a szentély előtti harmadában található, most már lebetonzott állapotban. Festett üvegablakai egyedülállóak az országban. Műemléki védettség alatt áll.Görög Katolikus Templom

 1994. október 2-án vasárnap délután került sor az emődi görög katolikus templom alapkövének ünnepélyes letételére. Valamint az egybegyűltek megszentelhették a torony lábazatát is. A két évig tartó munkával 1998-ra felépült görög katolikus templom két harangjának felszentelésére november 8-án került sor. A szertartást Figeczky Balázs kerületi esperes végezte.


Református templom

1799-1811 között építették fel késő barokk stilusban a jelenleg is meglévő templomot. Egy 1882. évi tűzvészben teljesen leégett, de hamarosan helyreállították. A templomnak sík, vakolt mennyezete, 12x34 méteres belsejében 450 ülőhely található. A torony 33 méter magas. 

 

Istvánmajori Szent Kereszt felmagasztalása templom

Az emődi Római Katolikus egyházhoz tartozik Istvánmajor hitéletének szervezése és ápolása. A XX. Században építették. Az épület elé közvetlenül egy haranglábat építettek és így a harang is megszólalhatott a településen. A haranglábat később körbefalazták és ebből lett a templom tornya.

 

Székelykapu

2011-ben került felállításra testvérvárosunktól Parajdtól kapott ajándékként. A kapu felállításának apropóját Szabó Judit Parajdi tanárnő szavaival tolmácsoljuk: "Kifaragva, kidíszitve, belevésve a felirat. Darabokban hozták és itt együtt rakták össze, hogy ez legyen  "diadalíve" egy olyan eseménynek, amely tényleg csak egyszer történhet meg velük. Megáldották az egyházak és Ők szép népviseletben átjöttek rajta "magyarnak" lenni!" 

  

Pincegyep

Idegenforgalmi látványosság a helyi „Pincegyep”, mely a szőlőtulajdonosok több mint 400 borospincéjéből áll. Az idelátogató vendégek megkóstolhatják a szőlőtermesztő gazdák különféle borait. 1859: Tehéntánczi pincze gyepként volt ismert a terület.

Balázs-kút

A Völgy és a Fűzfa utcák kereszteződésénél lévő ásott ivóvizes kút. Ma is létezik, de már nem használják. Le van fedve. Nevét onnan kapta, hogy Balázs János háza előtt állt. A kúthoz közelesően elfolyó Berek patakon épült betonhíd autós forgalomra is alkalmas - szintén Balázs híd-ként ismeretes.

 

Első világháborús szobor

A régi tanácsháza előtt áll, a megyében elsőként, az első világháborúban elesettek emlékére 1924-ben állították, alkotója Farkas Béla szobrászművész. Hősök szobor néven is emlegetik.

 

Falu kútja

Kossuth utca és a Berek patak kereszteződésénél a híd mellett található. Az 1930-as években ásták, egy vérhas járvány idején, hogy megakadályozzák a járvány elterjedését. A vize kevésbé volt alkalmas emberi fogyasztásra, mivel „édesvizű” volt. 2017 májusában a gémeskút újra felállításra került, hogy újra a település egyik éke lehessen.

 Feszület
 

Kőből készült kereszt a megfeszített Jézussal. A falu belterületén összesen három található: - Petőfi Sándor és az Arany János, - Kossuth és Lévai, s végül a Kossuth és Kölcsey utcakereszteződéseknél. Külterületen egy kereszt áll a pincesor utca végén, az Adorján-tanyára leágazó földútnál. A keresztet a Bárány család állította 1930-as években.


Hizsnyik-féle porta

Kossuth út 127. Kő alapra épített, vályog-tégla falazata 60-70 cm széles. Ablakkerete egyedi, mivel kőből faragták ki. Egy 1882-ben pusztító tűzvész következtében zsúptetős szerkezete megsemmisült, jelenleg cserépfedésű tetőszerkezet látható. Négyosztatú ház, mely tisztaszobából, konyhából, kamrából és a folytatólagosan hozzáépített istállóból áll.    

 


Kibontakozás szobor

Az orvosi rendelő előtt álló kőszobor. 1970-ben állították, Varga Sándor alkotása.

 

 

Kossuth Lajos mellszobra

A mellszobor a város önkormányzata előtt lévő parkban lett elhelyezve. Talapzata műkő, rajta a bronzból készült Kossuth Lajos. A szobor Szikszay Antal alkotása.

 


Uradalmi Magtár

1911-ben épült. Az uradalom, majd a termelőszövetkezet gabonatárolója volt. A magtárat lóré-vasút (ló vontatta gazdasági kisvasút) kötötte össze a vasútállomással, Adorján- és Karola-tanyákkal. A kisvasutat 1945-ben a földosztások után felszámolták.

 

Második világháborús szobor

1990-ben állították, a második világháború hősi halottainak emlékére. Szabó László alkotása. A Polgármesteri Hivatal előtti parkban van felállítva.

 

Nepomuki Szent János szobra

Adatközlői forrásra hivatkozva az 1880-as években Bartányi plébános állítatta a vértanú tiszteletére. 1945-ben az orosz katonák a keresztet tartó kart letörték és helyére egy géppisztolyt akasztotta.  

 

Országzászló

1938-ban állították, korábban az emlékművön Nagy-Magyarország domborműves térkép volt látható, a háború után a domborművet leverték. Az emlékművet időközben felújították, fekete márványtáblát helyeztek el rajta 1996-ban , melyen ez áll: „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar.” Majd a Polgári kör kezdeményezéseként közadakozásból először egy új tábla került rá, melyen Nagy-Magyarország térkép látható, később pedig egy Turul madár szobor került az emlékmű tetejére.