FRISS HÍREK

2022-04-25

Javaslat PRO URBE díjra

 

Emőd Város Képviselő-testületének 9/2007. (IV.20.) rendeletével módosított 12/2002. (VIII.29.) rendelete alapján Pro Urbe kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult. A kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet minden nagykorú emődi állampolgár. A javaslat beérkezésének határideje: minden év május 31.

Kérem, hogy javaslataikat juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, a javaslat indoklását és a javasló személy nevét.

 

Tovább »

2022-04-05

Az Emőd 1545/8. hrsz-ú ingatlannal és környezetével érintett terület módosítása

Az Emőd 1545/8. hrsz-ú ingatlannal és környezetével érintett területre a módosítás tervezete elkészült (a városi sportcsarnok területbiztosítása), melynek dokumentumai megtekinthetőek az alábbi https://www.emod.hu/?module=news&action=list&fname=modositas címen.

Tovább »