Sportegyesület tájékoztatója

Tájékoztató anyagok

A szöveges tájékoztató végén videók találhatók a Katákról.

Az  EMŐDI  KARATE  SPORTEGYESÜLET  TÁJÉKOZTATÓJA

BEVEZETŐ A KARATE VILÁGÁBA

 

Kedves leendő Karatés!

Köszöntelek a karate világában, mely azok számára, akik ezt az utat választják egy új, ismeretlen világot nyit meg, egy új utat az ember életében. Vannak, akinek nem ízlett ez a világ, elkezdték az edzéseket, de elhagyták ezt az utat. Ők a többség. Vannak, akik ezt az utat járják, törésekkel vagy töretlenül, de nem térnek le róla. Ők, a kevesek, a kiváltságosak, akik erősebbek, ügyesebbek, gyorsabbak, határozottabbak, talpraesettebbek, nagyobb akaraterővel rendelkeznek stb., mint a többi ember, s meg tudják védeni magukat vagy a környezetüket, ha kell. A karate útja hosszú és lemondásokkal jár, de ugyanakkor büszkeséggel tölt el. Vannak, akiknek örökké tart. Ők a mesterek, a hallhatatlanok, mert haláluk után a nevük tovább él a tanítványaik által. Kívánom, hogy aki erre az útra lép, annak az útja a karate világában sokáig tartson.

 

Miből is állnak az edzések, mit csinálunk?

Az edzések kevés részében a tradicionális formagyakorlatok japánul „kata” tanulását és elemzését gyakoroljuk. Én a Shito Ryu karate stílus katáit tanítom, ezt gyakoroljuk, ezért tartozunk a Shito Ryu karate stílushoz. Az edzések nagyobb részében a mai kor kihívásainak megfelelően saját magam által kidolgozott utcai önvédelmet tanítok, amit több küzdőművészet elemeiből raktam össze, s hozzáadtam az általam kifejlesztett technikákat (Real Urban Self-defense, magyarul Reális Urbán Önvédelem). E mellett sport karatét és 16 év fölötti karatékáknak teljes erőből végrehajtott ütésekkel és rúgásokkal úgynevezett „full contack” küzdelmet oktatok. Ezek mellett természetesen sok az állóképesség és erősítő gyakorlat is. Nem ígérek könnyű edzéseket, könnyű utat, és soha ne feledd a küzdőművészetek így a karate legfontosabb szabályát: lehetsz te erős, ügyes, tehetséges, csak a sok lemondással járó kemény edzések által érheted el a célod s válhatsz mesterré, egy az átlagtól tökéletesebb emberré, és ha mester leszel, akkor érted meg igazán, hogy mesternek lenni is csak egy állomás a hosszú úton!

 

Sensei Urbán László 6. Dan

 

 

A KARATE RÖVID TÖRTÉNETE

 

A karate-do egy Okinawai eredetű pusztakezes harci művészet, amely feltehetően a XVII. század elején alakult ki a szigeten. Alapjául a kínai Kung-fu szolgált. A karate-do elnevezés japán, szó szerinti jelentése: "üres Kéz útja", ahol az "út" (Do) szellemi utat, spirituális ösvényt, életutat, életmódot, gondolkozásmódot jelöl. 1609-ben Okinawát a japán Satsuma klán a császár parancsára lerohanta, és katonai megszállás alá helyezte a szigetcsoportot. Betiltották a használatát mindenfajta fegyvernek, és a harci művészetek gyakorlását sem engedélyezték. A karatét rejtett és elhagyatott helyeken gyakorolták éjszaka, félve a feljelentéstől. Ez egészen az 1900-as évek elejéig kitartott, majd bekövetkezett a konszolidáció, amikor engedélyezték a harci művészetek nyílt gyakorlását. 1903-tól a karate a hivatalos oktatás részeként is megjelenhetett. Ekkor lett a neve KARATE-JUTSU. A kara akkoriban még kínai-t jelentett, a te az okinawai eredetre utalt, a jutsu pedig a művészet japán neve. A hivatalos elnevezés tehát a "kínai kéz művészete" lett. Az addig kizárólagosan Okinawán gyakorolt harci művészet 1921. március 6-án lépett ki a nyilvánosság elé, amikor Gichin Funakoshi és más mesterek bemutatót tartottak Hirohito régenshercegnek Japánban, elindítva ezzel a karate-jutsu nemzetközivé válását. 1932-ben az okinawai mesterek nagy felháborodására a japánok megváltoztatták a karate jelentését, mégpedig úgy, hogy a kara szót más írásjellel rajzolták le, ami az azonos kiejtés ellenére már nem kínait, hanem üreset, jelentett. Ekkortájt nyerte el a megnevezés mai formáját, és azóta hívják ezt a művészetet KARATE DO-nak, azaz az üres kéz útjának. Kezdetekben a mesterek a kung fu mintájára csak katákat (támadások és védekezések összetett formái) oktattak. Ezen keresztül tanították a különböző technikákat. Küzdelem vagy más forma nem, vagy csak nagyon ritkán fordult elő. Négy karate stílus nőtte ki magát markánsan ebben az időben. Ezek főként az őket létrehozó mestereknek köszönhetik, hogy népszerűbbek lettek. A karate gyorsan terjedt a világban s ma már se szeri se száma a stílusoknak és irányzatoknak.

 

ALAP KARATE STÍLUSOK

 SHITO RYU

 

A stílus megalapítója Kenwa Mabuni. Mabuni sensei tanult Ankoh Itosutól Suri-te, valamint Kanryu Higashionnától Naha-te karatét. Mabuni mesterei tiszteletére a Shito-ryu nevet adta új stílusának. A Shito Ryu elnevezés Mabuni sensei két mesterének a nevéből, az Itosu és Higashionna nevek kandzsi olvasatában az első karakterekből áll össze. A ryu pedig iskolát jelent. Mivel a Shito Ryu stílus a Naha-te és a Suri-te irányzatokból jött létre, azok jellegzetes stílusjegyeit hordozza. Mabuni a maga idejében a formagyakorlatok géniusza volt. Több katát ismert, mint bárki ebben az időben, nem meglepő, hogy manapság is a Shito Ryu-ban tanítják messze a legtöbb katát.                                                                                                                                                       

 SHOTOKAN

Alapítója, Gichin Funakoshi mester. 1924-ben Tokióba költözött és a karate fejlesztésének szentelte napjait. Az általa kifejlesztett és az edzőterme után Shotokannak nevezett karate különböző, más irányzatok alapja is (shoto jelentése: hullámzó fenyő, a mester költői álneve). "A karate-do célja nem a győzelem, vagy a vereség eldöntése, hanem a gyakorlatok tökéletesítése, és ezáltal a jellem fejlesztése" - Funakoshi ezen szavai magukban hordozzák a karate lényegét, amely ma is útmutatást ad a karatét gyakorlóknak. 

 

 GOJU RYU  

 

A goju kifejezés keményet (go) és lágyat (ju) jelent, aminek alapvető értelme, hogy a hárítások lágyan, a támadások keményen történnek. A stílust alapító Chojun Miyagi nagy testi erejű, szelíd, szerény ember volt. Azt tartották róla, hogy egy szent lelke van egy bika testében.  Miyagi élete során fáradhatatlanul tanított.                                                                                                      

 

 WADO RYU

Alapítója Hironori Otsuka. Először a Shinto Yoshin jujutsu iskola tanítványa volt, majd Funakoshi sensei tanítványa lett. Mivel a szabad küzdelemnek nagyobb szerepet tulajdonított mesterénél ezért 1929-ben önálló iskolát szervezett, 1934-ben pedig új ágazatot, a Wado-kait, a későbbi Wado-ryut alapította meg.                                                                                                           

KYOKUSHIN         

 

Meg kell említeni a világban nagyon népszerű Kyokushin stílust, melynek megalapítója koreai származású Masutatsu Oyama, eredeti nevén Hyung Yee Choi. Saját stílusát az 1950-es évektől kezdte kifejleszteni, felhasználva a tradicionális japán karaték egyenes vonalú technikáit, és a kínai kempo körkörös mozdulatait. Célja az volt, hogy tökéletesítse a karate technikáját, küzdelmét, törekedve a valós felkészítésre, és bebizonyítsa a fizikai és a szellemi tréning közti összefüggés fontosságát

 

A Nemzetközi Shito Ryu Karate Do Szervezet ( International Shito Ryu Karate Do Organization) övvizsga szabályzata.   ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 1. Vizsgáztatás csak az  NSKSZ (ISKO) Elnökségének jóváhagyásával történhet.
 2. Kyu fokozatokra a szervezet vizsgáztatói engedéllyel rendelkező fekete öves edzője, instruktora

 vagy elnöke jogosult a vizsgáztatásra.

 1. Dan fokozatokra a szervezet elnöke és instruktora jogosult vizsgáztatni.
 2. 3. 2. és 1. kyu fokozatokra csak a szervezet összevont (központi) edzőtáborban lehet vizsgázni.
 3. Csak a kiadott vizsgaanyagból lehet vizsgáztatni.
 4. A vizsga eredményét a vizsgázó karate igazolványába be kell vezetni, és a vizsgáztató aláírásával kell hitelesíteni.

A VIZSGÁZÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 1. Vizsgázni csak a vizsgázó edzőjének, mesterének engedélyével lehet.
 2. A vizsgázó a karate etikett szerint köteles a vizsgán megjelenni.
 3. Csak az a karatéka vizsgázhat, aki a vizsgák közötti időt folyamatos edzésben töltötte.
 4. A megadott fokozatok fegyelmi vétség, karatéshoz nem méltó viselkedés, vagy az edzések indokolatlan elhanyagolása esetén visszavonhatók!

A VIZSGA LEFOLYÁSA

 1. A vizsga lefolyásának megfelelően ünnepélyesnek, a karate etikett szabályainak megfelelőnek kell lennie!
 2. A vizsga lebonyolításáért a rendező egyesület edzője felel.

 

KÜZDELEM A VIZSGÁN

A küzdelem 16 év alatt WKF (World Karate Federation) szabály szerint történik, kis módosítással. Csak a test csípő fölötti része, kivétel a gerinc és a torok, támadható kézzel és lábbal, erővel, de a fej esetében csak lágy bőr érintés engedélyezett! A küzdelem 16 év felett „full contact” (ütések és rúgások teljes erőből) jellegű. Az egész test támadható, kivétel a lágyék és a térdek, a torok és a gerinc. A fej csak lábbal támadható, kézzel nem! Védőfelszerelés 16 év alatt WKF szabály szerint lábfej és kézvédő kötelező. 12 év fölött vagy indokolt esetben akár alatta is, a lányoknál mellvédő használata kötelező. Lágyékvédő és fogvédő használata megengedett. Más védőfelszerelés nem használható.


AZ EDZŐTEREMBEN BETARTANDÓ SZABÁLYOK és KARATE KISSZÓTÁR

 

MIELŐTT BELÉPSZ A DOJOBA (ejtsd dodzso! magyarul edzőterem)                                                                                                                                    

A gyakorló ruhád (karate-gi) mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod vagy foltoznod. Egy javított, foltozott karate-git hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen. A karate-gi tisztaságán kívül ügyelj a tested tisztaságára is! Az edzés közben gyakran testi érintkezés történik. Páros gyakorlatok vagy küzdelem közben a kéz vagy láb érintheti akár az ellenfél fejét is, ezért szigorúan csak tiszta lábbal és kézzel lehet edzeni! Az öved tükrözi a tudásod, a megtett utadat a küzdőművészetekben, jelzi a közösségben elfoglalt helyed, ezért nagy tiszteletben tartsd! Nem viselhetsz semmilyen ékszert, karórát edzés alatt! A Dojoban mezítláb folyik az edzés, a szabály alól kivételt az edző tehet.

A DOJOBAN                                                                                                                                                                                                                                   

 Amikor belépsz a Dojoba állj meg az ajtóban befelé fordulva, hajolj meg és mondj hangos OSU!-t. (magyarul:osz Eredetileg az ősi japán szamurájok által használt OSHI SHINOBI rövidítése. Jelentése: feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak.) A modern karate világában használják üdvözlésre, a tisztelet kifejezésére, de ha valamit tudomásul veszünk, akkor is mondhatjuk ezt a szót. Jelen esetben ez jelképezi a Dojo és a bent levők iránti megbecsülésedet. Ha beléptél a Dojoba és még nem kezdődött el az edzés, sorban menj oda a magasabb övfokozatúakhoz, meghajlással és OSU-val köszöntsd őket. Ha SENSEI (szó szerint tanítót jelent) lép a Dojoba, a rangidős (legmagasabb övfokozatú) karatéka vezényeljen SENSEI NI REI!-t, a válasz: OSU! A küzdelmet ne gyakorold, ha az edző nincs jelen. Tilos a Dojoban enni, inni, rágógumizni és dohányozni.                                                                                            

AZ EDZÉS                                                                                                                       

Ha késve érkezel az edzésre, belépés és köszönés után térdelj le az ajtó mellé, a terem felé nézve SEIZA-ba (tradicionális japán ülésmód) és végezd el önállóan a köszönési szertartást. Ha az edző szólít, fordulj felé, hajolj meg és mondj OSU!-t. Utána gyorsan állj be a sorba! Ilyenkor már ne kezdj el a társaidnak köszöngetni, beszélgetni! Próbálj nem elkésni! Mindig gyorsan, szó nélkül hajtsd végre az utasításokat! Ne lépj ki a sorból anélkül, hogy arra engedélyt kérnél az edzés vezetőjétől Ha SENSEI hozzád szól, mindig nyugtázd hangos OSU!-szal. Ha valamit mondani akarsz az edzőnek, hangos OSU!-szal és meghajlással jelezd a szándékodat. Az edzés komoly dolog. Edzés közben ne nevetgélj, ne beszélj, és ne szakítsd meg a gyakorlatot, mert ez a legnagyobb fokú tiszteletlenség! Soha ne álldogálj csípőre vagy karba tett kézzel. Az edzésvezető minden utasításának kérdezés nélkül engedelmeskedned kell a Dojoban. Nem fog olyasmit kérni, amit ő maga ne próbált volna ki. Ha nem tudod helyesen végrehajtani, akkor próbáld a legjobb tudásod szerint megtenni. SOHA NE ADD FEL! A páros gyakorlatok megkezdése előtt, és befejezésekor a partnered felé hajolj meg és mondj OSU-t. Az edzés alatt mindig a magasabb fokozatú, vagy azonos fokozatnál az idősebb karatéka köteles vigyázni a nála kisebbekre! Ne okozz balesetet! Az egészség a legfontosabb dolgok egyike.  

AZ EDZÉS BEFEJEZÉSE                                                                                                       Mielőtt kilépsz a Dojoból, ne felejts el megállni az ajtóban befelé fordulva. Hajolj meg és mondj OSU!-t.    

        NE FELEDD!                                                                                                                              A szabályok betartása ugyanúgy része Karaténak, mint az ütések, rúgások stb. Ha nem tartod be, akkor nem tudsz magadnak parancsolni, nem tudod legyőzni magad, tehát nem való vagy küzdőművésznek, karatésnak. Senki sem kényszerít téged, hogy a Karate útját járd. Járhatod a saját utadat, ha azt jobbnak tartod. Ha azonban részt akarsz venni az edzésen, tanulni akarsz, a karatésok közösségéhez akarsz tartozni, akkor be kell tartanod a szabályokat. Folyamatosan edzeni nehéz dolog, hiszen az edzés miatt le kell mondanod egyéb más dolgokról. Karatésként élni még nehezebb, éppen ezért ez megtiszteltetés. Légy büszke rá!

 

Kihon kata Ni

Kihon kata ichi

Seipai

Kururunfa

Kihon kata Go

kihon kata Yon

Kihon kata san

Heian nidan

Heian sandan