Új konyha építése Emődön

      

 

 

 

 

 

Kedvezményezett: Emőd Város Önkormányzata

 

Projekt címe: Emőd Város Szociális alapszolgáltatásaiinfrastruktúrájának fejlesztése

 

Támogatás összege: 240 millió forint

 

Támogatás intenzitása: 50%

 

A projekt fizikai zárása: 2022.10.31.

 

Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2020-00034

 

 

 

Projekt bemutatása

 

 

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítását, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására és a kapacitáshiányos hátrányos helyzetű térségekre.

 

A hamarosan megkezdődő beruházás keretében Emőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanon (Kossuth utca 54.) új, a települést kiszolgáló 500 adagos központi főzőkonyha és hozzá tartozó80 férőhelyes étkező létrehozása fog megvalósulni eszközbeszerzéssel együtt, mely fejlesztés biztosítja a szociálisétkeztetést, 0-6 éves óvodás, bölcsődei gyermekek és iskolás gyermekek számára egyaránt.Jelenleg Emődön 2 konyha működik, mindkettőt Emőd Város Városgondnoksága működteti.

 

- Az egyik helyszín Rákóczi u. 36 szám alatt működő konyha. Ez a konyha sajnos nagyon rosszállapotban van, fejleszteni nem lehetséges, gazdaságos átalakítása nem lehetséges, gazdaságosan már nem üzemeltethető. Ehhez a konyhához tarozik egy étkező, amit az általános iskolások használnak, egyszerre legfeljebb 40 fő tud ebédelni ésez a konyha látja el az iskolásokat, valamint az iskolában dolgozókat. Eza konyha a rossz állapota miatt a fejlesztés megvalósulása után be fog zárni.

 

- A másik konyha a Geleji u. 21. szám alatt üzemel, itta maximális adagszám 300 fő. A konyha egyépületegyüttesben van az óvodával, külön étkező nem tartozik a konyhához. az óvodás gyerekek acsoportszobában étkeznek. Ez a konyha látja el az óvoda másik telephelyét a bölcsődésekkel együtt,valamint a szociális étkezőket is. Ez a konyha sem fejleszthető, gazdaságos átalakítása nemlehetséges, gazdaságosan nem üzemeltethető és már nem bírja a megnövekedett igényeket. A most kezdődő beruházás után ez a konyha melegítő konyha funkciót fog ellátni az óvodások számára. A projekt keretében megépülő új konyha fogja ellátni állandó jelleggel, teljes egészében az étkeztetésmind három csoportját, és ebben az étkezőben lehetőség lesz a gyerekek és szociális ellátottak helybenétkeztetésére.Az épületteljes körűen akadálymentes lesz, minden társadalmi csoport igényeinek figyelembevételével, étkezőjeidőszakosan közösségi, kulturális funkcióra is használható. A projekt keretében Emőd Város Önkormányzata a tulajdonában lévő, Kossuth Lajos .u. 97.sz alatti Emőd Szociális Központ üzemeltetése alatt működő Család-és Gyermekjóléti szolgálat fejlesztése ismegtörténik. 2 főcsaládsegítő biztosítja a szolgáltatást, amihez 2 db kerékpárt fogunk vásárolni a hatékonyabb működés érdekében.A most kezdődő projekt célja a településen működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások színvonalának javítása, új,gazdaságosan üzemeltethető épület létrehozása, a hosszú távú gazdaságos fenntarthatóság figyelembevételével, a szolgáltatások színvonalának javítása, az ellátottak számára a kor követelményeinek megfelelőkörnyezet biztosítása, „munkavállaló barát munkahely” létrehozása.

 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

 


2021-07-13 08:18


Vissza