LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS

     A Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-i testületi ülésén, a 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletével módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2016. (XI.18.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás eredményeként 2017. március 1-jei hatállyal egy új támogatási forma, a „Letelepedési támogatás” bevezetésére kerül sor. Az elfogadott rendeletmódosítás szerint az Önkormányzat támogatásban részesíti az Emődön lakást/házat vásárló vagy építő kérelmezőt, aki a rendeletben foglaltaknak megfelel.

A támogatás vissza nem térítendő, összege 500.000 Ft.

A támogatásra, egyéb feltételek teljesülése estén az jogosult, aki vállalja, hogy az Emődön létesített állandó lakóhelyét a támogatás igénybevételét követően 8 évig fenntartja. Ellenkező esetben az igénybe vett támogatást vissza kell fizetni.

A rendelet módosításának és ezen keresztül a támogatás nyújtásának célja: Emőd város lakosságának megtartása, valamint városunkban letelepedni szándékozók „bíztatása”.

A támogatás igénylésének részletes feltételeiről a város honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán lehet tájékozódni.

Fekete Tibor

polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:

2020-04-08 08:32


Vissza