Református Egyház

Gergelyfi György
lelkipásztor

3432 Emőd Kálvin tér 1.
emod@reformatus.hu

Honlap: www.ere.hu


Istentisztelet: vasárnap 10:00

Esti istentisztelet: vasárnap 18:00 (úrvacsoraosztáskor)

Bűnbánati istentiszteletek: csütörtök – szombat: 18:00 (ünnepeink előtt)