Az 1545/8. hrsz-ú ingatlannal és környezetével kapcsolatos módosítás