2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és Működési Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2016.